کلیسای فرومانستر زوریخ Fraumünster

آدرس:
Münsterhof
وب سایت:
www.fraumuenster.ch
زمان:
9am-6pm Apr-Oct, 10am-4pm Nov-Mar
کلیسای فرومانستر زوریخ Fraumünster

Fraum nster / کلیسای فرومانستر زوریخ

کلیسای فرومانستر در زوریخ بر روی بقایای صومعه ای که یک آلمانی بنام لوییس در سال 1853 برای دختر خود تاسیس کرد بنا شده. این کلیسا یکی از سه کلیسای اصلی شهر زوریخ می باشد.

/ جهان / سویس / زوریخ / جاذبه های زوریخ / کلیسای فرومانستر زوریخ Fraumünster