موزه ساعت بیر Beyer Museum

آدرس:
Bahnhofstrasse 31
تلفن:
0041433446363
وب سایت:
www.beyer-ch.com/uhrenmuseum
زمان:
2-6pm Mon-Fri
قیمت ها :
adult/child Sfr8/free
موزه ساعت بیر Beyer Museum

Beyer Museum / موزه ساعت بیر

این موزه در قلب شهر زوریخ قرار دارد. ساعت های ارزشمند واقع در این موزه در طول زندگی تدی بیر جمع آوری شده .

/ جهان / سویس / زوریخ / جاذبه های زوریخ / موزه ساعت بیر Beyer Museum