کلیسای سنت پیتر زوریخ St Peterskirche

آدرس:
St Peterhofstatt
زمان:
8am-6pm Mon-Fri, 8am-4pm Sat
کلیسای سنت پیتر زوریخ St Peterskirche

St Peterskirche /کلیسای سنت پیتر زوریخ

یکی از سه کلیسای اصلی زوریخ کلیسای سنت پیتر است. این بنا در نزدیکی تپه های لیدنهف واقع شده و یکی از جاذبه های اصلی شهر بشمار می آید.

/ جهان / سویس / زوریخ / جاذبه های زوریخ / کلیسای سنت پیتر زوریخ St Peterskirche