موزه ملی زوریخ Schweizerisches Landesmuseum

آدرس:
Museumstrasse 2
وب سایت:
www.musee-suisse.ch
زمان:
10am-5pm Tue, Wed & Fri-Sun, 10am-7pm Thu
قیمت ها :
adult/child Sfr10/free
موزه ملی زوریخ Schweizerisches Landesmuseum

Schweizerisches Landesmuseum / موزه ملی زوریخ

یکی از مهمترین موزه های تاریخ هنر در اروپاست که در زوریخ، بزرگترین شهر سوییس قرار دارد. ساختمان موزه در سال ۱۸۹۸ توسط گوستاو گول به شیوه معماری فرانسوی در دوره رنسانس ساخته شده است. در این موزه بیش از هشتصد و بیست هزار اثر نگهداری می شود.

/ جهان / سویس / زوریخ / جاذبه های زوریخ / موزه ملی زوریخ Schweizerisches Landesmuseum