مسجد لاله مصطفی پاشا Lala Mustafa Pasha Mosque

آدرس:
Cumhuriyet Cad. | Erzurum Merkez
مسجد لاله مصطفی پاشا Lala Mustafa Pasha Mosque

مسجد لاله مصطفی پاشا :

مسجد لاله مصطفی پاشا در مرکز شهر ارزروم و در کنار مدرسه یاقوتیه قرار دارد و دسترسی به آن راحت است .

/ جهان / ترکیه / ارزروم / جاذبه های ارزروم / �������� �������� ���������� �������� Lala Mustafa Pasha Mosque