آبشار تورتوم Tortum Waterfall

آدرس:
Tortum
آبشار تورتوم Tortum Waterfall

آبشار تورتوم :

بزرگترین ابشار در ترکیه می باشد ، بعد از احداث سد و نیروگاه آبی تورتوم در سال 1960 ، آب دریاچه به وسیله کانال هایی به سمت آبشار هدایت شده و از آنجا به سمت توربین ها سرازیر می شود .

این آبشار در ماه های May و June به دلیل پر آب بودن چشم انداز زیبایی پیدا می کند .

در کنار این آبشار یک چایخانه وجود دارد .

/ جهان / ترکیه / ارزروم / جاذبه های ارزروم / آبشار تورتوم Tortum Waterfall