پارک شاتوی نیس Parc du Château

آدرس:
06000 Nice
زمان:
9am-8pm Jun-Aug, 9am-7pm Apr, May & Sep, 10am-6pm Oct-Mar
پارک شاتوی نیس Parc du Château

پارک شاتوی نیس

این پارک صخره ای در قسمت قدیمی شهر واقع شده و مشرف به کل شهر نیس میباشد.

با رفتن به این پارک منظره ای کامل از کل شهر را پیش روی خود دارید.

/ جهان / فرانسه / نیس / جاذبه های نیس / پارک شاتوی نیس Parc du Château