موزه مسنای نیس Musée Masséna

آدرس:
65 rue de France
تلفن:
0033493911910
طریقه رفتن:
10am-6pm Wed-Mon
قیمت ها :
adult/child €6/free
موزه مسنای نیس Musée Masséna

موزه مسنای نیس

/ جهان / فرانسه / نیس / جاذبه های نیس / موزه مسنای نیس Musée Masséna