کتابخانه ی سلسوس Celsus library

آدرس:
Ephesus (Efes) , Turkey
کتابخانه ی سلسوس Celsus library

کتابخانه ی سلسوس-CELSUS LIBRARY

این کتابخانه یک ساختمان رومی قدیمی در شهر ایمفسوس ترکیه قرار دارد که به افتخار سناتور رومی

سلسوس ساخته شده و در سال 135 بعد از میلاد توسط پسرش تکمیل شده است.اکنون خود سناتور در

قسمت غربی ساختمان دفن شده است.این یکی از سه کتابخانه ی قدیمی بزرگ جهان است که به عنوان

مقبره ی سلسوس و مکانی برای نگهداری 120000 کتیبه شناخته شده است.در اینجا متن های باارزش از

گرما و رطوبت نگهداری میشوند.این ساختمان بزرگ تر از آنچه که به نظر میرسد، میباشد.ستون های

مرکزی بزرگتر از بقیه هستند.در نمای بیرونی آن مجسمه های الهه های یونان(آرته الهه ی خوبی، اینویا

الهه ی تفکر، اپیستیم الهه ی دانش و سوفیا الهه ی عقل) وجود دارد.

/ جهان / ترکیه / كوش آداسی / جاذبه های كوش آداسی / کتابخانه ی سلسوس Celsus library