میدان سن مارکو Piazza San Marco

آدرس:
Piazza San Marco, Venezia
طریقه رفتن:
Ferry: San Marco
میدان سن مارکو Piazza San Marco

میدان سن مارکو

میدان عمومی اصلی شهر ونیز در ایتالیا است که عموماً با عنوان میدان (la Piazza) شناخته می شود.

/ جهان / ایتالیا / ونیز / جاذبه های ونیز / میدان سن مارکو Piazza San Marco