موزه باستان شناسی زیر اب بدروم Museum of underwater Archaelogy

آدرس:
Castle of St Peter
تلفن:
00902523162516
زمان:
09:00-12:00 & 13:00-19:00 Tue-Sun summer
قیمت ها :
admission €5.55
موزه باستان شناسی زیر اب بدروم Museum of underwater Archaelogy

موزه ی باستانشناسی زیراب بدروم

Museum of Underwater Archaeology

این موزه در قلعه ی سنت پیتر قرار دارد ویکی از زیباترین و بزرگترین موزه های بدروم است .اثار یافت شده در اعماق دریا که مربوط به هزاران

سال پیش است و ارزش بسیار زیاد مادی و معنوی دارد در این مکان نگه داری میشود .حداقل برای بازدید از این موزه ی فوق العاده به 2 ساعت زمان

نیاز دارید.

/ جهان / ترکیه / بدروم / جاذبه های بدروم / موزه باستان شناسی زیر اب بدروم Museum of underwater Archaelogy