رستوران غذاهای دزیایی میهن دنیز فنری MEYHANE DENIZ FERI

آدرس:
Belediye Gıda Çarşısı 12
تلفن:
00903163534
قیمت ها :
fish TL18-35
رستوران غذاهای دزیایی  میهن دنیز فنری MEYHANE DENIZ FERI

Meyhane Deniz Feneri -رستوران غذاهای دریایی میهن دنیزفنری

این رستوران غذاهای دریایی که در بازار ماهی فروش ها قرار دارد، یکی از قدیمی ترین و بهترین رستوران های غذاهای دریایی

بدروم است.در اینجا با انواع جانوران دریایی مثل اختاپوس، ماهی خاردار و ماهی های آب های شیرین برایتان غذا تهیه میکنند.شما

باید از قبل میز را رزرو کنید چون به سرعت میز ها پر میشوند.

/ جهان / ترکیه / بدروم / جاذبه های بدروم / رستوران غذاهای دزیایی میهن دنیز فنری MEYHANE DENIZ FERI