قایقرانی در اقیانوس BOAT TRIPS

زمان:
daily Apr-Oct
قایقرانی در اقیانوس BOAT TRIPS

Boat Trips-قایقرانی

قایق های تفریحی در ساحل پنینسولا منتظر هستند تا سفری یکروزه را به همراه ناهار برایتان

ترتیب دهند.کارادا مقصدی پرطرفدار است که شما در این جزیره که به جزیره ی سیاه معروف

است میتوانید شنا کنید و در شن های روی ساحل آفتاب بگیرید .

/ جهان / ترکیه / بدروم / جاذبه های بدروم / قایقرانی در اقیانوس BOAT TRIPS