بازار بدروم Bodrum Bazaar

آدرس:
Bodrum Central Bus Station, Bodrum City
وب سایت:
http://www.bodrumpages.com/
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
بازار بدروم Bodrum Bazaar

بازار بدروم Bodrum Bazaar:

ساختمانی سفید پذیرای بازار سه شنبه میباشد.در اینجا میتوانید گنجینه ای از لباس ها، تابلوهای خطی، ساعت ها و لباس هایی به شکل لباس های آتاتورک را پیدا کنید.جمعه ها این مکان بازار سبزیجات و میوه است.

/ جهان / ترکیه / بدروم / جاذبه های بدروم / بازار بدروم Bodrum Bazaar