برج فرانسوی FRENCH TOWER

آدرس:
Castle of St Peter
زمان:
10:00-12:00 & 14:00-16:00 Tue-Fri
قیمت ها :
admission €2.75
برج فرانسوی FRENCH TOWER

French Tower-برج فرانسوی

درون قلعه ی پیتر مقدس، برج فرانسوی وجود دارد که در آن زنی قدرتمند و بزرگ آرمیده است.این باور

وجود دارد که این مکان متعلق به پرنسس آدا میباشد که با با تاج، گردنبند، دستبند و انگشتر طلا و با تاجی

نفیس از گل های تفلونی طلایی دفن شده است.طبق تکنیک های مدل سازی، متخصصان دانشگاه منچستر در

ویدیویی طرز کار خود را درباره ی طراحی چهره ی تقریبی او توضیح داده اند.

/ جهان / ترکیه / بدروم / جاذبه های بدروم / برج فرانسوی FRENCH TOWER