مرکز خرید حیصار ارا HISAR AREA

طریقه رفتن:
Metro: Ulus
مرکز خرید حیصار ارا HISAR AREA

Hisar Area-مرکز خرید حیصار ارا

در اینجا به مغازه های فرش فروشی و عتیقه فروشی برمیخورید.در اینجا مغازه هایی هم هستند

که بدلیجات و هنرهای دستی میفروشند که برای سوغات مناسب است.

/ جهان / ترکیه / آنکارا / جاذبه های آنکارا / مرکز خرید حیصار ارا HISAR AREA