موزه ی وکیف اسرلری VAKIF ESERLERI MUZESI

آدرس:
Atatürk Bulvarı
طریقه رفتن:
Metro: Ulus
زمان:
9am-5pm Tue-Sun
موزه  ی وکیف اسرلری VAKIF ESERLERI MUZESI

Vakıf Eserleri M zesi-موزه واکیف اسرلري

خیلی از فرش های سنتی که به مساجد هدیه داده شده اند، باعث شده اند که نمونه های کار ترکیه ای تا حد زیادی حفظ شوند.

هر کسی که به منسوجات ترکیه ای، گالری تابلو خط ها از کشور عثمانی، فلز کاری، و قاب عکس های حکاکی شده علاقه مند است، حتما باید از

این مکان بازدید کند.تمام اشیا دارای نوضیحاتی به زبان انگلیسی میباشند که تاریخچه ی شی را توضیح میدهد.

/ جهان / ترکیه / آنکارا / جاذبه های آنکارا / موزه ی وکیف اسرلری VAKIF ESERLERI MUZESI