موزه ی صنعتی راهمی RAHMI M KOC INDUSTRIAL MUSEUME

آدرس:
Depo Sokak 1
تلفن:
00903123096800
وب سایت:
www.rmk-museum.org.tr
طریقه رفتن:
Metro: Ulus
زمان:
10am-5pm Tue-Fri, to 6pm Sat & Sun
قیمت ها :
adult/child ₺6/3
موزه ی صنعتی راهمی RAHMI M KOC INDUSTRIAL MUSEUME

Rahmi M Koç Industrial museume-موزه ی صنعتی راهمی

موزه ی جالب صنعتی راهمی که در درون ساختمان

زیبای CENGELHAN قراردارد، دارای سه طبقه میباشد که

موضوعاتی مثل علوم، حمل و نقل، موسیقی،ابزار محاسبه کردن، فرش ها را دارا میباشد که یکسری از آن ها دارای ویژگی های

تاثیرگذاریااست.افرادی که قبل از 1985 متولد شده اند، باید منتظر

باشند که خاطرات بچگیشان مثل کاست ها، کامپیوتر های zx و

چیزهای دیگه ای که این قدر قدیمی اند که ارزش نگهداری در موزه

را دارند.

/ جهان / ترکیه / آنکارا / جاذبه های آنکارا / موزه ی صنعتی راهمی RAHMI M KOC INDUSTRIAL MUSEUME