برج های شعله Flame Towers

آدرس:
1A, Mehdi Huseyn, Baku, Azerbaijan
تلفن:
994 12 565 48 48
برج های شعله Flame Towers

Flame Towers :

این 3 برج با ارتفاع بیش از 190 متر بلند ترین آسمان خراش های باکو محسوب می شوند که از تمام شهر پیدا هستند. علت نامگذاری این 3 برج شباهت آنها به شعله های آتش می باشد.

یکی از این برج ها هتل (Fairmont Hotel )، یکی ساختمان تجاری و دیگری ساختمان مسکونی می باشد.

نمای برج های شعله توسط بیش از ده هزار لامپ LED پر قدرت به صفحات نمایشگر بسیار بزرگی تبدیل می شود ، که به صورت شعله های آتش نشان داده می شوند و در شب چشم انداز بسیار زیبایی دارد.

/ جهان / آذربایجان / باکو / جاذبه های باکو / برج های شعله Flame Towers