پارک هیپدرما Hippodrome

طریقه رفتن:
Tram: Sultanahmet
پارک هیپدرما Hippodrome

هیپدرما

این پارک زیبا که نمایان گر زمان امپراطوری رم شرقی است در طول تاریخ به دلیل اب وهوای بی نظیر ومناظر زیبا مورد توجه امپراطوران وسرداران بسیاری بوده که برای لذت بردن و تفریح به این مکان می امدند وهمچنین محل تجمع مردم معترض بوده است به سبب ارزش تاریخی فوق العاده بسیار محبوب است ومورد توجه قرار گرفته پارک بسیار زیبایی در این مکان ساخته شده با تمام امکانات رفاهی و مناظری زیبا که هر ساله توریست ها وخانواده ها را به خود جلب می کند.

/ جهان / ترکیه / استانبول / جاذبه های استانبول / پارک هیپدرما Hippodrome