موزه هنری ومعاصر معصومیت Museum of innocence

آدرس:
Çukurcuma Caddesi, Dalgıç Çıkmazı, 2
تلفن:
00902122529738
وب سایت:
www.masumiyetmuzesi.org
طریقه رفتن:
مترو، اتوبوس و تاکسی
زمان:
10:00 الی 18:00
قیمت ها :
25 لیره
موزه  هنری ومعاصر معصومیت Museum of innocence

موزه معصومیت

توجه بیش ازحد وتا حدودی دردناک به جزئیات از ویژگی های این موزه ونمایشگاه خالق العاده ،مفهومی وبسیار عمیق است که بعد روانشناسی وجامعه

شناسی ان این موزه را از دیگر موزه ها متمایز میکند.

برنده ی جایزه ی نوبل وخالق رمان زیبای موزه ای از بیگناهی یا موزه ای از معصومیت اورحا|ل پاموک که با جمع کردن اشیایی عجیب وغریب

وپرمعنا در عین حال مبتذل زندگی روزمره ی استانبول را در اواخر قرن بیستم به نقد و نمایش گذارده است ودرست در این زمان بود که این نویسنده ی

بیمانند مشغول نوشتن کتاب جاودانه اش بود وتمام این اشیای استثنایی را جمع میکرذ تا این نمایشگاه را که در واقع مکمل کتاب وبازگو کننده ی اندیشه

هایش است را ایجاد کندکه تماما با هزینه ی شخصییش بود .

بعد از موفقیت بیسابقه کتاب وشهرت پاموک یاد بودی برای وی در طبقه ی اول این موزه بنا شد ..

حس بسیار جادویی ،رویایی وعمیقی که درموزه وکتاب این نویسنده وهنرمند بینظیر حکم فرماست به شما امکان میدهد که ازاین دنیای ملموس و روزمره

فراتررفته به دنیاهای تخیلی وجالب دیگروارد شده وزندگی را از دریچه ای تازه وبا حسی نو ببینید

/ جهان / ترکیه / استانبول / جاذبه های استانبول / موزه هنری ومعاصر معصومیت Museum of innocence