رستوران جاپنگو Japengo

آدرس:
Palm Strip Mall, Jumeirah Rd, Jumeirah 1
تلفن:
971-4-3454979
طریقه رفتن:
اتوبوس و تاکسی
زمان:
11:00 الی 1:00
رستوران جاپنگو Japengo

رستوران جاپنگو

در اینجا میتوانید مکانی را برای نشستن انتخاب کنید که بهترین دید را به مسجد جمره داشته باشد.منوی غذای آن بسیار متنوع می باشد و از غذاهای شرقی گرفته تا اروپایی را داراست.در اینجا از غذاهای شرقی میتوان از غذاهای اندونزیایی مـثل گورنگ استمیو غذاهای ژاپنی مثل سوشی، ساشامی، تمورا و کری(یک نوع غذای ژاپنی) را میتوان نام برد.منوی غذا برای کودکان میتوان به تخم مرغ و نان اشاره کرد.این شاخه ی اصلی رستورانهای زنجیره ای موفق در این شهر می باشد.

/ جهان / امارات متحده عربی / دبی / جاذبه های دبی / رستوران جاپنگو Japengo