رستوران زیتون Zeytun Restaurant

آدرس:
ParkBulvar
تلفن:
(+99412) 598 74 20
طریقه رفتن:
مترو، اتوبوس و تاکسی
زمان:
12:00 الی 23:00
رستوران زیتون  Zeytun Restaurant

رستوران زیتون :

این رستوران در طبقه 4 مرکز خرید پارک بلوار واقع شده است.

این رستوران غذاهای آذربایجانی و بین المللی را در منوی خود دارد. قیمت کباب های آن از 15 منات تا 20 مانات می باشد.

/ جهان / آذربایجان / باکو / جاذبه های باکو / رستوران زیتون Zeytun Restaurant