موزه لازارو گالدیانو مادرید Museo Lázaro Galdiano

آدرس:
Calle de Serrano 122
تلفن:
0034915616184
وب سایت:
www.flg.es
طریقه رفتن:
Metro: Gregorio Marañón
زمان:
10am-4.30pm Mon & Wed-Sat, 10am-3pm Sun
قیمت ها :
adult/concession/child €6/3/free, last hour free
موزه لازارو گالدیانو مادرید Museo Lázaro Galdiano

Museum of Lázaro Galdiano

موزه لازارو گالدیانو در مادرید واقع شده و گزیده ای از برترین آثار خوزه لازارو گالدیانو میباشد.

/ جهان / اسپانیا / مادرید / جاذبه های مادرید / موزه لازارو گالدیانو مادرید Museo Lázaro Galdiano