میدان زیبا و تاریخی کلاچی Kaleici

آدرس:
Antalya , Turkey
طریقه رفتن:
اتوبوس و تاکسی
میدان زیبا و تاریخی کلاچی Kaleici

میدان تاریخی و زیبای کلاچی

این میدان یکی از تاریخی ترین ومهمترین آثار تحت حفاظت سازمان میراث فرهنگی ترکیه قرار دارد.محله ی تاریخی آنتالیا ازمیدان اصلی کاله

کاپاسی یا قلعه ی نظامی شروع می شود که با برج سنگی وباستانی ساعت ومجسمه ی اطالوس دوم مشخص شده درشمال میدان بازارچه تاریخی

مربوط به قرن 15 قرار دارد. درجنوب میدان مسجد کهن محمد پاشابا معماری وطراحی های زیبادر پنجره ها قرار دارد بسیاری از خانه های

تاریخی مربوط به دوران عثمانی بازسازی وبا حفظ هویت تاریخیشان به هتل ها ،بوتیک ها ورستورانهای زیبا تبدیل شده اند.

/ جهان / ترکیه / آنالیا / جاذبه های آنالیا / میدان زیبا و تاریخی کلاچی Kaleici