دروازه ی هادرین Hadrian's Gate

آدرس:
Atatürk Caddesi
طریقه رفتن:
اتوبوس و تاکسی
دروازه ی هادرین Hadrian's Gate

دروازه هادرین

این بنای بینظیر تاریخی که در انتالیا به سه دروازه معروف است در130 سال پیش از میلاد برای امپراطور رم بنا شد که به بازدید این شهر امده

بود.این مکان که در قلب شهر وا قع شده، توسط مغازه های سوغاتی فروشی احاطه شده است.این شهر خیابان های کوچکی دارد و بسیار تمیز است و

مملو از رستوران ها وکلاب هاستدر اینجا یک پارک هم هست که شما میتواید اوقات خودرا درآن سپری کنید.

/ جهان / ترکیه / آنتالیا / جاذبه های آنتالیا / دروازه ی هادرین Hadrian's Gate