موزه کلیسای کرا (کرییه) Kariye Museum Chora Church

آدرس:
Kariye Camii Sokak Edirnekapı
تلفن:
00902126319241
وب سایت:
http://ayasofyamuzesi.gov.tr
طریقه رفتن:
مترو، اتوبوس و تاکسی
زمان:
9:00 الی 18:00
قیمت ها :
15 لیره
موزه کلیسای کرا (کرییه) Kariye Museum Chora Church

کلیسای کرا(موزه ی کرییه)

کلیسای زیبای کرا که امروزه تبدیل به موزه شده است از معدود هنرهای باقی مانده زمان بیزانس (روم شرقی )است.کرا(chora)درزبان ادبی انگلیسی

به معنی روستا یا حومه ی شهر است که نشان میدهد این بنا در زمان قدیم خارج از شهر بوده وبرای همین به این نام خوانده میشود که البته بعدها با

گسترش شهرواردان شده است.

انچه امروز می بینید کلیسای اصلی نیست بلکه کلیسایی است که 5 بار در طی قرون مختلف برای حفظ ان بازسازی شده اخرین بازسازی در سال 2013 ا

نجام گرفته است.یشترین شهرت این بنای زیبا به دلیل موزائیکهای زیبا و نقاشی های باستانی مختلف شمائل مسیح میباشدهمچنین این بنا از نظر معماری

به سببب قدمت وفرم بسیار زیبا هم به شهرت جهانی رسیده است.

/ جهان / ترکیه / استانبول / جاذبه های استانبول / موزه کلیسای کرا (کرییه) Kariye Museum Chora Church