خانه ستوده چالشتری

آدرس:
غرب شهرکرد
طریقه رفتن:
خودروی شخصی ، تاکسی
خانه ستوده چالشتری

محل استقرار

این خانه واقع درقسمت غربی شهرکرد می باشد.

موزه های واقع در این خانه

در خانه ستوده سه موزه آثارسنگی، مردم شناسی و کارو زندگی قرار دارد که بخش هایی از آثار سنگی منقوش و کتیبه دار و زندگی روستایی و کشاورزی و وسایل و البسه و ابزار آلات مخصوص در معرض دید قرار داده شده است.

ویژگی های خانه

این خانه تاریخی بخش اندرونی ، قسمت حاکم نشین قلعه چالشتر بوده و شامل ازاره های سنگی با ارزش ، تراش خورده و نقاشی های نفیس با مضمون های اسطوره ای و افسانه ای است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

قلعه چالشتر ، مسجد جامع چالشتر و خانه آزاده چالشتر در فاصله کمتر از 1 کیلومتری، مسجد جامع هرچگان در فاصله 17 کیلومتری ، پل زمان خان در فاصله 20 کیلومتری و گرداب بن در فاصله 20 کیلومتری این مکان تاریخی قرار دارند.