پناهگاه حیات وحش زریاب

آدرس:
35 کیلومتری شمال شهر جیرفت
طریقه رفتن:
خودروی شخصی ، تاکسی
پناهگاه حیات وحش زریاب

محل استقرار

پناهگاه حیات وحش زریاب در 35 کیلومتری شهر جیرفت و 50 کیلومتری غرب شهر بم قرار گرفته است.

ویژگی های منطقه

این پناهگاه با داشتن چشم اندازهای منحصر به فرد و زیبایی همچون ارتفاعات ، باغ گلی، رودخانه های جاری و دائمی، چرخاب، غارسنگ ترکیده و دره زرد و... به مکانی جذاب برای تفریح تبدیل شده است.

گونه های گیاهی منطقه

در این منطقه گونه های گیاهی همچون کیکم، بادام کوهی، بادامک ، گون ها، زرشک، داغداغان یا تاغوک، زالزالک، انجیر کوهی، گردو، توت سفید، خرما، کسور، تمشک و انگور وحشی یافت می شود.

گونه های جانوری منطقه

پناهگاه حیات وحش زریاب دارای گونه های جانوری متنوعی می باشد که از مهمترین و کمیاب ترین آنها خرس سیاه آسیایی می باشد. همچنین زیستگاه گونه های جانه وری همچون کل و بز ، قوچ ومیش با 60 راس، سنجابک درختی، سمور سنگی، موش خانگی، خارپشت ایرانی، تشی، پایکا، گرگ، گراز، روباه معمولی، گربه جنگلی، گربه وحشی شتر مارشیرازی و... می باشد.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

آبشار ده بکری و روستای دهبکری در فاصله 11 کیلومتری، منطقه نمونه گردشگری دلفارد در فاصله 21 کیلومتری ، آبشار دره گلم دخترکش در فاصله 23 کیلومتری، سد جیرفت در فاصله 42 کیلومتری و موزه جیرفت درفاصله 47 کیلومتری این مکان قرار دارند.

/ ایران / کرمان / جیرفت / جاذبه های جیرفت / پناهگاه حیات وحش زریاب