آبشار فرهاد جوی

آدرس:
تنکابن، قلعه گردن، دره سه هزار
طریقه رفتن:
خودروی شخصی، تاکسی
زمان:
شبانه روزی
آبشار فرهاد جوی

محل استقرار

این آبشار در تنکابن ، قلعه گردن ، دره سه هزار قرار گرفته است.

ویژگی های آبشار

آبشار فرهاد جوی که 10 متر ارتفاع دارد و تا 50 متر قابل افزایش است دارای محیطی زیبا برای گردشگران است . در ده متری غرب فرهاد جوی دو هزار آثار باقی مانده از سنگ و ساروج وجود دارد که این آثار نشاندهنده وجود قلعه ای در این مکان بوده است گویا مردمانی که در قلعه زندگی می کردند آب مصرفی خود را از آبشار فرهاد جوی تامین می کرده اند.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

پارک جنگلی چالدره در فاصله 11 کیلومتری ، منطقه دو هزار در فاصله 20 کیلومتری، قلعه مارکوه و موزه حیات وحش خشکه داران در فاصله 24 کیلومتری ، دشت دریاسر در فاصله 27 کیلومتری، چشمه های آبگرم رامسر در فاصله 30 کیلومتری این مکان قرار دارند.